De belangrijkste activiteiten van Batterink Transport zijn:
 
  • Ferry transport: het oppikken van trailers vanuit de belangrijkste havens voor vervoer naar het binnenland in Europa.

  • Bulk en silovervoer: met name vervoer van korrel- of poedervormige stoffen.
  • Agrarisch vervoer: zowel losgestort, als vervoer in kisten of op pallets.
  • Stukgoedvervoer